Dod 2014 - P6131005

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálne služby dospelým občanom do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú schopní viesť samostatný život. Dohľad v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa sociálnej služby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Je určené najmä pre ľudí, ktorí pristupujú ku svojmu životu aktívne a majú záujem pracovať na svojom ďalšom rozvoji. Cieľom zariadenia je odbúrať bariéry medzi životom vo veľkokapacitnej inštitúcii a životom doma. Klientom poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; majú vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávame sociálnu rehabilitáciu. Stravu, starostlivosť o seba a domácnosť si zabezpečujú sami, resp. za asistencie personálu, ak je to potrebné. Našou prácou, každodennou činnosťou a prístupom sa snažíme čo najviac priblížiť životu a fungovaniu v domácom prostredí, začleňovať klientov do komunity. S podporou zamestnancov klienti pracujú na napĺňaní svojich osobných cieľov stanovených v rámci individuálneho plánovania, venujú sa množstvu aktivít a prác podľa vlastného uváženia a schopností, rozvíjajú svoje zručnosti. Zariadenie predstavuje medzistupeň medzi inštitúciou a samostatným životom, preto sa klienti učia zvládať problémy a situácie, ktorým by boli vystavovaní v domácom prostredí. Aktívne sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote v obci, starajú sa o domácnosť, záhradu a chovajú domáce zvieratá.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31