Kresťanská viera

 

Keďže CSS-Nádej nezabúda ani na duchovné potreby svojich klientov a dáva im možnosť tieto potreby napĺňať a uspokojovať. Klienti majú pre svoje modlitby k dispozícii kaplnku, ktorá sa nachádza priamo v zariadení a každý piatok raz do mesiaca od 16.30 – 17.30 býva v priestoroch CSS-Nádej omša, pred ktorou majú klienti možnosť vyspovedať sa zo svojich hriechov. Viera je v živote mnohých klientov CSS-Nádej veľmi dôležitá, pretože im dáva nielen nádej, ale aj možnosť vyrovnávať sa so svojou životnou situáciou.