§ 9 ods. 9

Zverejnenie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1.000,- eur bez DPH podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013.

 

 Dátum

zverejnenia

Predmet zákazky

Dodávateľ

Predpokladaná

cena s DPH v €

Dátum zadania

zákazky

 28.08.2013

Prehozy na postele 140x200 cm - 142 ks

LINTEX, Lindák Ľubomír, Francisciho ul. 419/11, 050 01 REVÚCA

 2.132,84

 04.09.2013

 27.09.2013

Oprava 5 ks požiarnych dverí

VKV-SLOVAKIA, spol. s r.o., Kysucká cesta 3, 010 03 Žilina

 4.143,60

 02.10.2013

 07.10.2013

 II.ETAPA OBNOVY INVENTÁRU V STRAVOVACEJ PREVÁDZKE

UNIMAT SLOVAKIA, Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica

 2.996,84

 10.10.2013

 05.11.2013

KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ NÁBYTOK A VYBAVENIE

RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 8.883,11

 08.11.2013

 05.11.2013

II.ETAPA OBNOVY INVENTÁRU V STRAVOVACEJ PREVÁDZKE

 A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica

 1.336,50

 13.11.2013

 06.12.2013

OCHRANNÉ PRACOVNÉ ODEVY A OBUV

GOLEM - plus s.r.o., Dukelská 281/20, 014 01 Bytča

 1.873,50

 11.12.2013

 16.12.2013

KOMPLEXNÉ SLUŽBY TECHNIKA PO a BOZP PRE ROK 2014

KOZÁK Jozef, ul. Dukelská 972/3, 017 01 Považská Bystrica

mesačný paušál 132,- 

 20.12.2013

 16.12.2013

ČISTIACE A UPRATOVACIE POMOCKY PRE R. 2014

JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 ŽILINA

 5.013,08

 20.12.2013

 16.12.2013

ČISTIACE A PRACIE PROSTRIEDKY A PREDMETY OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI PRE r. 2014

JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 ŽILINA

 17.619,43

 20.12.2013

 17.12.2013

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE - BEŽNÉ DROBNÉ OPRAVY PRE ROK 2014

BABUŠA Jozef, č. 220, 018 21 Dolný Lieskov

hodinová sadzba 9,- 

 20.12.2013

 17.12.2013

VAJCIA pre rok 2014

Janek s.r.o.,Dolný Moštenec 147, 017 01 Považská Bystrica

 1.664,-

 20.12.2013

 17.12.2013

RYBY pre rok 2014

Ryba Žilina, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina

 2.391,48

 20.12.2013

 17.12.2013

HYDINA pre rok 2014

Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 2.213,52

 20.12.2013

 

 17.12.2013

MASO A MASOVÉ VÝROBKY pre rok 2014

Mäsovýroba Krajčík, s.r.o., Dominova 4920/38, 921 01 Banka

 31.136,82

 20.12.2013

 17.12.2013

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY pre rok 2014

Ing. Vladimír Belanský, BaB Bratia Belanskí, Moyzesova 816/101, 017 01 Považská Bystrica

 24.673,032

 20.12.2013

 17.12.2013

POTRAVINY, NÁPOJE, TABAK A PRÍBUZNÉ PRODUKTY pre rok 2014

Bohuš Šesták, s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta

 28.941,72

 20.12.2013

 17.12.2013

ZEMIAKY, ZELENINA,OVOCIE A SÚVISIACE VÝROBKY pre rok 2014

Vehox s.r.o., Kukučínova 1305, 020 01 Púchov

 12.855,84

 20.12.2013