Kontakt

Kontakt

CSS - Nádej
Dolný Lieskov 197
018 21  Dolný Lieskov

Ústredňa : 042/435 31 52

Fax : 042/435 32 73

Zdravotný úsek

042/435 33 89, 0901 918 638

Pracovníci  domácností

0901 918 641

Pracovníci špecializovaného zariadenia

0901 918 640

Zariadenie podporovaného bývania

042/439 32 63

 

Riaditeľ

Ing.František

Martaus,PhD.

0905 457 486

frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk

Vedúca

ekonomicko-

prevádzkového

úseku

 

Viera Uričová

 

 

viera.uricova@cssdolnylieskov.sk

Vedúca

zdravotno-sociálneho úseku

Bc.Katarína

Ondejčíková

 

0901 918 639

 

katarina.ondejcikova@cssdolnylieskov.sk

Vedúca

špecializovaného

zariadenia

Bc.Katarína

Ondejčíková

 0901 918 639

 

katarina.ondejcikova@cssdolnylieskov.sk

Sociálna pracovníčka

a zástupkyňa vedúcej

sociálneho úseku

Mgr.Soňa

Hajduchová

0901 918 646

 

sona.hajduchova@cssdolnylieskov.sk

Sociálna pracovníčka

Mgr.Alena

Kardošová

 

 

alena.kardosova@cssdolnylieskov.sk

Sociálny pracovník

Mgr.Marek

 Kozánek

 

 

 

marek.kozanek@cssdolnylieskov.sk

Hlavná sestra

Mgr. Helena Hrenáková

0901 918 645

helena.hrenakova@cssdolnylieskov.sk 

Prevádzkarka

Dana

Čamajová

 

0901 918 644

 

dana.camajova@cssdolnylieskov.sk

Účtovníčka

Mgr. Jana

Melicheríková

 

jana.melicherikova@cssdolnylieskov.sk

Mapa