Integrované pracovisko klientov

V rámci Pilotného projektu CSS – Nádej bolo 28.11.2007 oficiálne otvorené Integrované pracovisko klientov CSS – Nádej v Považskej Bystrici. Jedná sa o kaviareň, ktorá okrem iného poskytuje aj priestor na propagáciu a predaj výrobkov klientov CSS – Nádej vyrobených v rámci pracovných terapií.

Vytvorenie tohto Integrovaného pracoviska si nevyžiadalo veľké náklady, nakoľko bolo vybudované v priestoroch Centra sociálnych služieb - Bystričan v Považskej Bystrici, ktoré boli vedené ako prebytočný majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja. Taktiež nevznikli žiadne mzdové náklady. Prevádzku zastrešuje jeden súčasný ergoterapeut. V Integrovanom pracovisku sa predávajú výrobky klientov vyrobené v prístavbe pavilónu pracovnej terapie (sviečky, keramika, drevovýrobky, mydlá).

S prevádzkou Kaviarne pomáhajú striedavo šiesti klienti CSS – Nádej, ktorí v prípravnej fáze realizácie projektu prešli prípravou na túto prácu.

Pracovisko je otvorené dva dni v týždni, v stredy a v piatky a to v čase od 14.00 do 18.00. Cieľom Integrovaného pracoviska je spoločenská a pracovná integrácia klientov CSS – Nádej, nie ekonomický prospech z tejto činnosti. Integrované pracovisko nie je komerčným subjektom.