Ubytovanie

 

Kapacita zariadenia je 122 miest, z toho :

Domov sociálnych služieb má kapacitu 79 miest

Špecializované zariadenie má kapacitu 33 miest

Zariadenie podporovaného bývania má kapacitu 10 miest.

Klienti bývajú na 1-4 lôžkových izbách, pričom 2-lôžkové prevažujú. 

Klienti bývajúci na domácnostiach majú okrem sociálneho zariadenia (wc, kúpeľňa) k dispozícii aj kuchynku a spoločenskú miestnosť, ktorá im slúži ako obývačka.