Reintegrácia klientov

 

Umiestnenie do domovov alebo centier sociálnych služieb býva často prvou a poslednou možnosťou riešenia situácie klienta. Avšak v mnohých prípadoch by umiestnenie do takýchto zariadení nemalo byť konečnou a trvalou stanicou na desaťročia života a klient by sa mohol aspoň čiastočne reintegrovať do spoločnosti. Riešenie tejto situácie videl CSS – Nádej vo vytvorení Integrovaného pracoviska klientov CSS – Nádej a Špeciálnej komunitnej domácnosti STUPNÉ.