Výtvory klientov Špecializovaného zariadenia

 

Aj keď sa klienti Špecializovaného zariadenia v rámci pracovnej terapie sústreďujú najmä na práce v parku, nájdu si čas aj na tvorivú činnosť a pod vedením pracovníkov tohoto zariadenia dokážu vytvoriť nádherné a originálne predmety.