Hipoterapia

 

CSS – Nádej poskytuje svojim klientom aj špeciálny druh služby, ktorou je hipoterapia. Keďže liečba jazdou na koni sa v súčasnosti stala neoddeliteľnou súčasťou modernej medicíny a považuje sa za jednu z najprirodzenejších liečebných metód, rozhodli sme sa sprístupniť túto formu liečby aj našim klientom. V roku 2001 bol v rámci Projektu skvalitňovania života klientov z prostriedkov z lotérií opravený bývalý komplex hospodárskych budov na areál hipoterapie, vrátane krytej kruhovej jazdiarne (takže hipoterapiu je možné vykonávať aj v nepriaznivom počasí). CSS – Nádej má k dispozícii 3 kobyly, ktoré sa využívajú nielen pre liečebné účely, ale aj pre účely pracovnej terapie (kŕmenie a čistenie koní, postrojovanie, vyvážanie hnoja z boxov a pod.). Samotná hipoterapia zahŕňa hiporehabilitáciu a pedagogicko-psychologické jazdenie.

Hiporehabilitácia je špeciálna forma fyzioterapie prostredníctvom koňa. Zviera napodobňuje mechanizmus chôdze človeka, ktorého končatiny sú odľahčené, a spoločný pohyb vedie k uvoľňovaniu stuhnutých svalov. Pri jazde na koni dochádza okrem rovnania chrbtice aj k prehlbovaniu dychu, zlepšovaniu chôdze a oslabovaniu svalového napätia, rozvíjaniu doposiaľ nezvládnuteľných pohybov, koordinácii pohybov a k zlepšeniu rovnováhy. Hiporehabilitáciu ako súčasť rehabilitačnej starostlivosti predpisuje väčšinou neurológ, ortopéd alebo internista a je určená najmä klientom s neurologickými problémami (detská mozgová obrna, roztrúsená skleróza, posttraumatické a pozápalové neurologické symptómy) a klientom s ortopedickými vadami (chybné držanie tela, skolióza, degeneratívne zmeny chrbtice). Hiporehabilitáciu vykonáva vyškolený fyzioterapeut, pričom klient je pri ovládaní koňa pasívny a koňa vedie hipológ.

Pedagogicko-psychologické jazdenie má za cieľ ovplyvňovať psychiku človeka prostredníctvom jazdy na koni alebo kontaktu s ním. Jazdec sa učí zviera ovládať a spolupracovať s ním, ale taktiež sa oň starať. Citový vzťah klientov ku koňom a ľuďom okolo nich má na nich kladný vplyv a prežívané emócie sú väčšinou silným motivačným efektom, ktorý prispieva k zvládnutiu agresie a uvoľneniu úzkosti i zábran. Kôň zlepšuje schopnosť klientov prispôsobovať sa, sústrediť sa, sebapresadzovať sa a zároveň zamestnáva všetky ich zmysly. Jazda na koni taktiež dodáva klientom sebadôveru a zlepšuje ich komunikačné schopnosti. Z týchto dôvodov sa pedagogicko-psychologické jazdenie využíva pri liečbe klientov s psychiatrickými problémami akými sú neurózy, závislosti, schizofrénie, mániodepresie, psychopatie a mentálne postihnutia. Pedagogicko-psychologické jazdenie vykonáva špeciálny pedagóg alebo psychológ, pričom klient je pri ovládaní koňa pasívny a koňa vedie hipológ.

CSS – Nádej poskytuje hipoterapiu nielen svojim klientom, ale aj klientom z iných inštitúcií spadajúcich pod Trenčiansky samosprávny kraj.