Stravovanie

 

Stravovanie poskytujeme našim mobilným klientom v priestoroch jedálne, imobilným klientom sa strava dováža na ich izbu.

Každý deň sa podáva 5 chodov : raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pričom diabetici mávajú aj druhú večeru.

Niektorí klienti majú aj diétu (diabetickú, šetriacu alebo racionálnu), pokiaľ tak určí lekár.

Harmonogram stravovania :

Raňajky      7.30

Desiata       10.00

Obed          11.30

Olovrant      15.00

Večera       18.00