Tanečné zábavy

 

Mnohí klienti CSS – Nádej majú pozitívny vzťah k hudbe, tancu a veselej spoločnosti. Z toho dôvodu ich vždy poteší, keď sa môžu zúčastniť nejakej spoločenskej udalosti. V CSS – Nádej je napríklad zvykom na Katarínu usporiadať Katarínsku zábavu, na ktorú bývajú pozvaní aj klienti zo SLOVEN – CSS Slávnica. Keďže klientmi SLOVENu sú prevažne ženy, klienti z CSS - Nádej sa na túto udalosť vždy veľmi tešia a patrične sa na ňu pripravia.

V období fašiangov CSS – Nádej pravidelne usporiadava karneval, ktorý je spojený nielen s prezentáciou masiek a tanečnou zábavou, ale aj so súťažou o najlepšiu masku. Fašiangovú zábavu zvykne organizovať v Slávnici aj SLOVEN a nezabúda pravidelne pozývať aj klientov z CSS – Nádej. Pri týchto príležitostiach majú klienti možnosť nadviazať pekné a trvalé priateľské vzťahy, ktoré ich nielen napĺňajú, ale aj obohacujú.