Keramika

 

Naši klienti vyrábajú predmety z hliny (úžitkové i dekoračné) už od roku 2007 v keramickej dielni, ktorá sa nachádza v prístavbe Pavilónu pracovnej terapie v CSS – Nádej, ktorá bola financovaná z fondov EÚ – OPZI. Všetky zhotovené predmety z keramiky potom putujú do Integrovaného pracoviska klientov CSS – Nádej v Považskej Bystrici, ktoré poskytuje priestor na propagáciu a predaj týchto výrobkov.