Kresba a maľba

 

V CSS - NÁDEJ sa nachádza aj niekoľko výtvarne nadaných klientov, ktorí sa maľbe alebo kresbe venujú najmä vo svojom voľnom čase.