Športové hry

 

Každý rok začiatkom leta organizuje CSS - Nádej v rekreačnom zariadení Podskalie „Twistovo“ športové preteky, ktorých sa okrem klientov CSS - Nádej účastnia aj klienti z iných domovov sociálnych služieb z trenčianskeho regiónu. Táto športová tradícia sa začala už v roku 1997 a dodnes sa teší veľkej obľube u klientov, ktorí sa týchto pretekov zúčastňujú. Okrem nadviazania nových priateľstiev alebo stretnutia sa so starými priateľmi, majú klienti možnosť porovnať si svoje športové výkony v disciplínach ako napríklad hod granátom alebo lietajúcim tanierom, hod na cieľ, stolno-tenisové zápolenie, futbal, skok do diaľky, preťahovanie lanom alebo beh na 40 metrov. Ďalšími kladmi je zlepšenie fyzičky klientov vďaka ich poctivej príprave a tréningu na tieto hry, pocit spolupatričnosti a pocit zadosťučinenia pri športovom úspechu. Tieto športové hry trvajú dva dni a ich neoddeliteľnou súčasťou býva aj diskotéka. Oficiálnym ukončením týchto hier býva vyhlásenie výsledkov a odovzdanie medailí. Napokon však zvíťazia všetci, pretože „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“