Rekreačná činnosť

 

Každý rok CSS-Nádej organizuje pre svojich klientov výlety a zájazdy. Klienti chodievajú na prehliadky pamätihodností, návštevy ZOO, galérií a podobne. Čo sa týka rekreačných pobytov, CSS-Nádej uprednostňuje rekreácie na území Slovenska (Manínska Tiesňava, Výtoky, Podskalie, Starý Smokovec, Terchová atď.), ale klienti tohto zariadenia boli už aj na reakreačnom pobyte v zahraničí (Chorvátsko, Taliansko). Zmena prostredia a nové podnety kladne pôsobia na psychiku klientov, preto sa každá rekreačná činnosť teší ich veľkej obľube.