Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
25.3.2022 Ukončenie KZ č. 21/12/2021-MMV dokumenty/css_nadej/zmluvy/03_2022/Ukončenie kúpnej zmluvy č. 21122021-MMV.pdf PDF text 476,11 kB
24.3.2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dokumenty/css_nadej/zmluvy/03_2022/Zmluva BOZP.pdf PDF text 1,76 MB
24.3.2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi / OPP dokumenty/css_nadej/zmluvy/03_2022/Zmluva OPP.pdf PDF text 1,6 MB
23.3.2022 Dodatok ku zmluve č.: P4732 dokumenty/css_nadej/zmluvy/03_2022/Dodatok ku zmluve č. P4732.pdf PDF text 220,01 kB
9.2.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5101587005 dokumenty/css_nadej/zmluvy/02_2022/Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 20215101587005.pdf PDF text 9,92 MB
24.1.2022 Darovacia zmluva dokumenty/css_nadej/zmluvy/01_2022/Darovacia zmluva.pdf PDF text 755,18 kB
20.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 dokumenty/css_nadej/zmluvy/01_2022/Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 20211.pdf PDF text 5,15 MB
11.1.2022 DODATOK č. 1 k ZMLUV E O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ekologicky nezávadného zneškodňovania odpadov dokumenty/css_nadej/zmluvy/01_2022/DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ekologicky nezávadného zneškodňovania odpadov.pdf PDF text 571,81 kB
28.12.2021 Zmluva č. 2021/1058 o zverení majektu TSK do správy: Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, 197, 018 21 Dolný Lieskov dokumenty/css_nadej/zmluvy/01_2022/Zmluva č. 20211058 o zverení majetku TSK do správy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, 197, 018 21  Dolný Lieskov.pdf PDF text 1,58 MB
30.12.2021 Servisná zmluva č. 005-2021 dokumenty/css_nadej/zmluvy/01_2022/Servisná zmluva č. 005-2021.pdf PDF text 4,17 MB
27.12.2021 Kúpna zmluva č. 27/12/2021 - MMV-1 dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Kúpna zmluva č. 27122021 - MMV-1.pdf PDF text 7,05 MB
27.12.2021 Kúpna zmluva č. 27/12/2021 - V dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Kúpna zmluva č. 27122021 -V.pdf PDF text 3,79 MB
23.12.2021 Kúpna zmluva č. Z202124806_Z dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Obchodné podmienky EKS 3-7.pdf PDF kópia 591,93 kB
dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Kúpna zmluva č. Z202124806_Z.pdf PDF text 2,48 MB
22.12.2021 Kúpna zmluva č. 22/12/2021 - H dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Kupna_zmluva_c._22122021_-_H.pdf PDF text 5,3 MB
22.12.2021 Kúpna zmluva č. 22/12/2021 - Z dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Kúpna zmluva č. 22122021 - Z.pdf PDF text 5,71 MB
21.12.2021 Kúpna zmluva č. 21/12/2021 - MMV dokumenty/css_nadej/zmluvy/01_2022/Kúpna zmluva č. 21122021 - MMV.pdf PDF text 7,16 MB
16.12.2021 Kúpna zmluva č. Z202124356_Z dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Obchodné podmienky EKS 3-7.pdf PDF kópia 591,93 kB
dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Kúpna zmluva č. Z202124356_Z.pdf PDF text 3,2 MB
9.12.2021 Servisná zmluva č. 7919006669 EQ: 8901793869 dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Servisná zmluva č. 791900669 EQ 8901793869.pdf PDF text 6,66 MB
8.12.2021 Kúpna zmluva č. 8/12/2021 - MVŠ dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Kúpna zmluva č. 8122021 - MVŠ.pdf PDF text 6,43 MB
6.12.2021 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202124166_Z dokumenty/css_nadej/zmluvy/12_2021/Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202124166_Z.pdf PDF text 1,8 MB

Vytlačiť