Deň otvorených dverí v CSS - Nádej

Termín: 11.5.2018, 10:00

Dňa 11. 05. 2018 sme v CSS – Nádej Dolný Lieskov už po štvrtýkrát otvorili svoje dvere a umožnili tak návštevníkom nahliadnuť do života a aktivít klientov aj pracovníkov zariadenia, upevniť vzájomné putá, rodinné aj priateľské. Po oficiálnom otvorení podujatia sa klienti CSS – Nádej predstavili so svojím kultúrnym programom „Nemám auto, nemám motorku“.  Nasledovali ukážky canisterapie a ten, kto mal záujem, mohol sa povoziť na koňoch, pre deti boli pripravené viaceré súťaže. V neformálnej atmosfére v priestoroch jednotlivých komunít mohli klienti stráviť čas so svojimi príbuznými alebo známymi, či zájsť spolu na občerstvenie. Počas celého dňa boli otvorené dielne pracovných terapií – keramická, sviečková a tvorivá, kde jednotliví pracovníci priblížili záujemcom ako činnosť dielne, tak aj spôsob, ako výrobky pracovnej terapie vznikajú. Vystavené výrobky bolo možné si za dobrovoľný príspevok zakúpiť.

Podujatia sa za zriaďovateľa zúčastnili PhDr. Elena Štefíková, MPH, PhDr. Elena Nekorancová, Mgr. Martina Filová a Mgr. Michaela Bierovská z odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci, doc. Karol Janas a František Matušík, poslanci zastupiteľstva TSK, zástupcovia okolitých obcí, členovia OZ Vzostup z Považskej Bystrice, ako aj zástupcovia a klienti viacerých zariadení sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Sme radi, že aj tento rok prejavila verejnosť záujem o návštevu nášho zariadenia v hojnom počte a tešíme sa ďalšie príjemné spoločné stretnutia pri podobných podujatiach.

 

Miesto konania

Dolný Lieskov

Organizátor

CSS - Nádej Dolný Lieskov

Mapa