Oznamy pre príbuzných

Vážení príbuzní - opatrovníci klientov CSS - Nádej Dolný Lieskov.

V súvislosti so šírením koronavírusu a zabezpečením preventívnych opatrení, dávame Vám k dispozícii na stiahnutie Splnomocnenie, ktorým môžete splnomocniť pracovníkov zariadenia, aby v prípade potreby mohli dať súhlas s liečbou, hospitalizáciou a podobne (podrobnejšie sú konkrétne úkony uvedené v splnomocnení). Jedná sa o opatrenie počas tohto núdzového stavu, kedy je odporučené čo najmenej vychádzať z domu a cestovať, vyhýbať sa návšteve nemocnice, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Toto splnomocnenie by Vám, ale aj nám v tomto období výrazne uľahčilo situáciu - nemuseli by ste cestovať a navštevovať nemocnicu v prípade potreby udelenia súhlasu s vyšetreniami a hospitálizáciou a Vášmu príbuznému by mohla byť okamžite poskytovaná potrebná zdravotná starosltivosť. 

Splnomocnenie si môžete stiahnuť nižšie vo formáte PDF a zaslať nám spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje - naskenované na našu e-mailovú adresu, poštou, alebo aj cez Facebook messenger - názov našej stránky je Priatelia CSS - Nádej Dolný Lieskov.

Súčasná situácia si môže vyžiadať aj určité obmedzenia!

Vážení príbuzní, opatrovníci a priatelia našich klientov,

chceli by sme Vás oboznámiť aj s určitými obmedzeniami, ktoré môžu v rámci riešenia situácie ohľadom koronavírusu nastať a dotýkajú sa našich klientov.

Vo vážnej situácii, kedy by nebolo možné situáciu riešiť iným efektívnym opatrením, môže dôjsť k obmedzeniu práv klienta, konkrétne jeho slobody pohybu. Ak by nastala situácia, ktorá sleduje legitímny cieľ – ochrana života, zdravia konkrétneho klienta alebo iných klientov a pracovníkov CSS – Nádej, je dôležité, aby klient v záujme všetkých strpel opatrenie obmedzujúce slobodu jeho pohybu a môže mu byť nariadené zdržiavať sa iba v určených priestoroch zariadenia alebo na konkrétnom oddelení.

Takéto opatrenie by bolo prijaté iba na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere – v závislosti od individuálneho prípadu (napríklad zdravotný stav a diagnóza klienta mu nedovolí adekvátne zhodnotiť situáciu). Konkrétne opatrenia budú vždy záležať na situácii a miere rizika pre všetkých, keby sme dané opatrenie neprijali.

V súčasnej dobe sú však z našej strany realizované efektívne preventívne opatrenia a naši klienti majú voľný pohyb po priestoroch zariadenia aj v jeho vonkajšom areáli.

Uvedomujeme si, že toto obdobie je veľmi náročné. V týchto dňoch aj občania mimo zariadení sociálnych služieb musia strpieť opatrenia, ktoré ich obmedzujú, ale sú v záujme celej spoločnosti. Preto veríme, že ak by sa niektoré s obmedzení dotklo Vášho príbuzného či opatrovanca, budete dôverovať našej profesionalite. Ďakujeme Vám, že už prijaté preventívne opatrenia dodržiavate a využívate telefonický kontakt s klientmi a aspoň takto ste im nablízku, čo je pre nich veľmi dôležité.

Vedenie a kolektív pracovníkov CSS - Nádej

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu, veríme, že aj tieto opatrenia nám pomôžu poskytnúť našim klientom čo najlepšiu starostlivosť.