Oznámenie pre zmestnancov

Oznámenie pre zmestnancov

Oznámenie pre zamestnancov CSS - Nádej,

018 21  Dolný Lieskov č. 197

 

Oznamujem zamestnancom CSS – Nádej Dolný Lieskov, že dňa 24.06.2015 bola do Teamware Office – KNIŽNICA pridaná „Smernica č. 4/2015 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

            Uvedená Smernica č. 4/2015 je od 01.07.2015 zverejnená aj na webovej stránke CSS - Nádej: www.cssdolnylieskov.sk

Zodpovedná osoba

V TSK a OVZP ZSK, t.j. aj v CSS – Nádej Dolný Lieskov plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice č. 4/2015 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja hlavný kontrolór TSK.

Spôsoby podávania podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti:

a)      elektronickou poštou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b)      poštou zaslanou na adresu TSK:

Hlavný kontrolór TSK

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie:

         „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Účinnosť: 1.júla 2015

Príloha: „Smernica č. 4/2015 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

V Dolnom Lieskove: 01.07.2015

                                                    Ing. František Martaus, PhD.

                                                    riaditeľ CSS - Nádej

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.