Návštevy počas vianočných sviatkov 2020

Návštevy počas vianočných sviatkov 2020

Vážení príbuzní a známi klientov CSS – Nádej Dolný Lieskov.

Tento rok je vzhľadom na koronakrízu pre všetkých nesmierne náročný. V priebehu pandémie sa musí celé Slovensko vysporiadavať s viacerými opatreniami, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Ako bežní občania, tak aj klienti zariadení sociálnych služieb.

Aj v našom zariadení musíme dôsledne vyhodnocovať situáciu a riadiť sa usmerneniami, epidemiologickou situáciou a semaforom pre zariadenia sociálnych služieb, ktorý je súčasťou Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V našom zariadení evidujeme aktívne prípady ochorenia covid-19. V zmysle vyššie uvedených dokumentov, naše zariadenie je teda v červenej fáze a malo by byť uzatvorené v zmysle kontaktov s občanmi mimo zariadenia. Odporúčania MPSVaR SR ohľadom cestovania klientov domov a návštev počas vianočných sviatkov, majú odporúčací charakter, najmä pre zariadenia, ktoré sú podľa semafora v zelenej fáze. Štatutári jednotlivých zariadení upravujú podmienky podľa aktuálnej situácie ako v zariadení, tak aj v regióne.

Náš región Trenčianskeho kraja je dlhodobo červený a epidemiologická situácia veľmi zlá. Taktiež v okrese Považská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici vydal okrem celonárodných usmernení ešte usmernenie zvlášť pre náš región, nakoľko situácia je veľmi vážna.

Po dôslednom zvážení všetkých skutočností, pristúpili sme s cieľom zabezpečenia bezpečných návštev príbuzných a blízkych osôb v CSS – Nádej počas vianočných sviatkov k nasledovným záverom:

NÁVŠTEVY V OBDOBÍ od 21. 12. 2020 do 10. 01. 2021 budú možné pri dodržaní prísnych hygienických podmienok, a to:

1.     Potvrdenie návštevníka o negatívnom PCR alebo antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín,
2.     Návšteva sa nahlási najneskôr 2 dni pred návštevou na tel. č. 0901 918 639, kde si dohodne dátum a presný čas  návštevy
3.     Návšteva – max. 2 ľudia, nie deti mladšie ako 15 rokov
4.     Vymedzený čas návštevy 30 minút a musí byť dodržaný 1 hod. minimálny časový odstup medzi návštevami potrebný a vyhradený na dezinfikovanie priestorov
5.     Nosenie rúška počas celej návštevy
6.     Odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby
7.     Čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou

Nakoľko epidemiologická situácia je veľmi zlá a očakávame ešte úpravu opatrení zo strany vlády SR, tento rok odporúčame, aby ste svojich príbuzných a známych iba navštívili. Ak sa rozhodnete svojho príbuzného alebo známeho navštíviť, prosíme Vás o zodpovednosť a spoluprácu s našimi zamestnancami. Všetci robíme maximum pre to, aby sme klientov ochránili, pretože obzvlášť pre nich ako rizikovú skupinu môže byť ochorenie na koronavírus veľmi nebezpečné až život ohrozujúce.

Ďakujeme za pochopenie