O nás

O nás

 

Sme zariadenie sociálnych služieb poskytujúce rôzne formy podpory pre dospelých ľudí – mužov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Od založenia v roku 1960 prešlo CSS – Nádej rôznymi zmenami. Tak, ako sa menili trendy a prichádzali nové poznatky v oblasti sociálnej práce, tak sa menili a prispôsobovali aj rozsah a druhy poskytovaných sociálnych služieb. Od roku 2002 sme rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, poskytujúcou sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách. Sme registrovaným poskytovateľom nasledovných sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie so zameraním na klientov so schizofréniou a demenciou, zariadenie podporovaného bývania.

 

Naším poslaním ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby poskytované služby:

  • v čo najväčšej možnej miere rešpektovali prianie a potreby klienta

  • podporovali klienta v udržaní čo najvyššej kvality života aj napriek fyzickým či psychickým obmedzeniam tak, aby mal možnosť zostať čo najviac sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom

  • umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života tak, aby mohol byť i naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať styk s rodinou, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, spoločenskú a pracovnú integráciu)

  • boli bezpečné a odborné

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného a týždenného pobytu. Kapacita CSS – Nádej je:

  • domov sociálnych služieb                  79 miest

  • špecializované zariadenie                  33 miest

  • zariadenie podporovaného bývania    10 miest

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.