NÁŠ ČAS - časopis klientov

V spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum sociálnych služieb, n. o. sme začasli vydávať časopis o dianí v našom zariadení - Náš čas. Aj takýmto spôsobom chceme podporiť zmysluplné trávenie voľného času našich klientov a tiež odstraňovať negatívne dopady koronakrízy a dlhodobej izolácie počas druhej vlny pandémie. Napriek tomu, že zariadenie bolo uzavreté a kontakty s verejnosťou obmedzené, naši klienti sa aj počas pandémie venovali rôznym činnostiam, pokračovali v dielňach s tvorivou činnosťou a sociálnou rehabilitáciou, zúčastňovali sa aktivít s využitím koní a psov.

Prostrednícvom časopisu chceme dať verejnosti a príbuzným našich klientov vedieť o našich aktivitách a zároveň majú klienti priestor vyjadriť svoj názor, napísať článok o pre nich zaujímavých témach.

Sme veľmi radi, že o prácu v redakcii časopisu je veľký záujem. V priebehu prázdnin sme vytvorili redakčnú radu a taktiež vydali nulté číslo, ktoré si môžete prečítať alebo stiahnuť z odkazu nižšie.

Vydávanie časopisu je súčasťou projektu CSS, n. o. s názvom "Zo života v Nádeji - dáme o nás vedieť", ktorý finančne podporila Nadácia Henkel v rámci grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2021. Z finančných prostriedkov nezisková organizácia zakúpila a dala nám bezplatne do užívania technické vybavenie - notebook s tlačiarňou a atramentom. Naši zamestnanci, takisto ako členovia neziskovej organizácie sa formou dobrovoľníctva podieľajú na príprave a distribúcii časopisu.

Vaše pripomienky, návrhy a spätnú väzbu na časopis privíta redakčná rada na adrese: katarina.ondejcikova@cssdolnylieskov.sk

Údaje o časopise:

Názov:               Náš čas

Periodicita:         mesačník

Redakčná rada:

  1. Ing. Pavol Cigánik, ktorý si pripravuje rubriky Diagnózy, Dobre vedieť a podieľa sa na úprave časopisu a prepisovaní textov.
  2. Simon Kusenda – jeho rubriky: Pranostiky, Rozhovory so zamestnancami a klientmi.
  3. Mojmír Maceka – prispieva svojimi básňami, poviedkami...
  4. Igor Franc si pripravuje Duchovné slovo.
  5. Ľuboš Demko - fotograf
  6. Mgr. Michal Belavý – rubrika šport a spolupráca pri tlači.
  7. Eduard Minarčin – rubrika – zasmejme sa , kresby, koordinácia
  8. Bc. Katarína Ondejčíková – korepetície, úprava, tlač