Kultúrna, športová, záujmová a rekreačná činnosť

 

CSS Nádej vychádza z potreby reagovať na nové trendy v poskytovaní sociálnych služieb a nové ponímanie sociálnych služieb, ktoré predpokladá popri uspokojovaní základných životných potrieb klientov i významnú nadstavbu v uspokojovaní duchovných potrieb, sebarealizácii a možnosti integrácie. Z toho dôvodu má CSS Nádej snahu ponúkať svojim klientom množstvo kultúrnych, športových, záujmových i rekreačných činností.