Vyjadrenie k súčasnej situácii ohľadom COVID-19 v DSS

Vyjadrenie k súčasnej situácii ohľadom COVID-19 v DSS

Milí priatelia a podporovatelia nášho CSS – Nádej,

chceli by sme sa Vám v týchto dňoch, kedy z médií môžeme počuť rôzne správy ohľadom šírenia vírusu COVID-19 aj v zariadeniach sociálnych služieb, prihovoriť aj my. Ako vidíme, tieto správy nie sú vždy celkom pozitívne a vyvolávajú množstvo ďalších otázok. A odtiaľ je už len krok k šíreniu neistoty a obáv.

Na sociálnych sieťach môžeme vidieť otázky verejnosti, ako je možné, že sa vírus dostal do zariadenia, keď sú všetky uzavreté či cítiť pochybnosti o zodpovednosti personálu. Tak, ako všetko v našich životoch, ani táto situácia nie je iba čierna alebo iba biela. A už vôbec nie je jednoduchá.

Všetci sa boríme s takouto pandémiou po prvý raz. Nemáme úplne isté a overené riešenia, každý deň dôsledne sledujeme aktualizácie odborných postupov zverejňované kompetentnými inštitúciami a operatívne ich implementujeme do našich postupov. Aj my v zariadeniach sociálnych služieb sa naozaj snažíme zodpovedne pripraviť a chrániť našich klientov, ktorí patria k tým najzraniteľnejším.

Prijali sme množstvo opatrení – neprijímame návštevy, s verejnosťou a príbuznými našich klientov komunikujeme prevažne telefonicky, každodenne meriame 2-krát našim pracovníkom teplotu a zisťujeme cestovateľskú anamnézu aj ich príbuzných. Taktiež 2-krát denne meriame teplotu všetkým klientom, minimálne 3-krát denne (hlavne pred jedlom) im aplikujeme na ruky dezinfekciu. Teplotu taktiež meriame všetkým dodávateľom aj kuruiérom. Klient, ktorý odchádza do nemocnice má rúško a rukavice, po príchode z nej prebehne jeho maximálna očista a dezinfekcia a oblečenie je hneď zanesené do práčovne. Vypracovali sme krízové plány, poučili pracovníkov, zostavili krízové tímy či vyčlenili priestory, ktoré by v prípade potreby slúžili pre klientov s potvrdeným ochorením. Pri akýchkoľvek príznakoch alebo pochybnostiach konzultujeme s lekármi alebo RÚVZ.

Boríme sa však aj s ťažkosťami – nedostatkom ochranných pomôcok, ktorých ako vieme, je nedostatok aj pre záchranárov a pracovníkov v nemocniciach a tiež s neistotou, pretože všetci, aj tí najskúsenejší odborníci na ministerstve, sa stretávame s vírusom COVID-19 po prvý raz. Ani v tejto oblasti sme však neostali pasívni a zabezpečujeme si ochranné prostriedky aj sami, nielen zakúpením, ale aj vlastnou výrobou rúšok.

Toto všetko sú preventívne opatrenia, ktorými sa snažíme riziko šírenia COVID-19 minimalizovať. Ale ani najlepšie opatrenia nám neprinesú 100% záruku. Príkladom sú skúsenosti zo zahraničia, aj prípady nakazenia pracovníkov v nemocniciach či iných inštitúciách. V každom sektore môžu nastať aj prípady, kedy dôjde k zlyhaniu alebo chybe.

Preto si myslíme, že situáciu je potrebné vnímať reálne. Aj pri najväčšej snahe, nemohli sme na Slovensku očakávať, že sa nenakazí vírusom COVID-19 ani jeden klient zariadení sociálnych služieb. A keď k takejto naozaj náročnej situácii dôjde, tiež je dobré vidieť a vnímať súvislosti. V zariadení, v ktorom žije v niekoľkých budovách vyše 100 klientov, je riziko prenosu vysoké. Klienti majú často mentálny hendikep a nie celkom vedia riziko reálne zvážiť alebo vzhľadom k ich postihnutiu ochranné pomôcky na sebe ani neznesú. Personál robí potrebné kroky a realizuje preventívne opatrenia. Ale zariadenie taktiež nikdy nebude hermeticky uzatvorené. Pracovníci sa na zmenách striedajú, tiež musia ísť nakúpiť do obchodu pre svoje rodiny a dopraviť sa do práce, mnohí verejnou dopravou. Do zariadenia dovážajú tovar, potraviny viacerí dodávatelia. Sú tu tiež klienti, ktorí musia dochádzať do nemocnice – napríklad na dialýzu aj niekoľkokrát týždenne. Toto všetko sú faktory, ktoré nedokážeme zmeniť. Môžeme byť len v maximálnej možnej miere zodpovední a obozretní a situáciu starostlivo monitorovať. Aj tak však môže nastať napríklad situácia, že či už klient, dodávateľ alebo pracovník nevykazuje nijaké príznaky ochorenia, ale je jeho prenášačom. V takejto situácii naozaj už sa dá iba reagovať čo najrýchlejšie na situáciu a mať kvalitne spracované postupy.

Za kolektív pracovníkov CSS – Nádej chceme verejnosť informovať, že naozaj k situácii pristupujeme zodpovedne a snažíme sa riziká minimalizovať. Prosíme príbuzných a priateľov našich klientov, aby dôverovali našej profesionalite. Taktiež širokú verejnosť prosíme o podporu a priazeň pre celý sektor zariadení sociálnych služieb. Aj naši pracovníci, tak ako lekári, sestry či hasiči, pracujú v plnom nasadení. Aj oni sú v prvej línii a sú si vedomí svojej zodpovednosti. Aj oni chodia do práce s tým, že sú vystavení riziku, ale sú ochotní ho podstúpiť, pretože pre mnohých je ich práca poslaním. Pre zvládnutie všetkých ťažkostí ale potrebujú aj podporu zvonka, nie odsúdenie. My všetci však môžeme v rámci svojich možností robiť maximum a za naše CSS – Nádej môžeme povedať, že aj budeme.

Buďme zodpovední, súdržní a vnímaví. Všetkým tým, ktorí nám doteraz vyjadrovali a vyjadrujú podporu ďakujeme.

Kolektív pracovníkov CSS - Nádej

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.