Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

 „Neexistujú iné bariéry, okrem tých,

ktoré sme si postavili v našej mysli.“

 

„Zoznámme sa, prosím“

Dňa 19. októbra 2014 sa konal Deň otvorených dverí v Zariadení podporovaného bývania v Stupnom. Cieľom podujatia bolo umožniť občanom okolitých obcí a klientom tohto zariadenia bližšie sa spoznať, v neformálnej a tvorivej atmosfére prispieť k prekonávaniu bariér v komunikácii medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi a nadväzovaniu nových kontaktov. Zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí potrebujú od nás po celý život určitú mieru podpory, no zároveň, rovnako ako všetci ostatní, musia prekonávať prekážky života, rovnako cítia a prežívajú, sú talentovaní a vedia niečo dokázať. Podujatia sa za Trenčiansky samosprávny kraj zúčastnila PhDr. Behrová Elena, vedúca oddelenia sociálnej pomoci. Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou zariadenia, spoznať jeho klientov, či zakúpiť si ich výrobky. Počas celého dňa panovala priateľská atmosféra, CSS – Nádej a ZPB Stupné ďakuje všetkým návštevníkom podujatia za ich podporu a priazeň.

Reportáž o klientoch zariadenia si môžete pozrieť pod názvom NOVÝ ZAČIATOK tu.

Warning: Illegal string offset 'to_page_id' in /home/socialne/live/buxus/application/controllers/EventsController.php on line 19 Call Stack: 0.0002 233760 1. {main}() /home/socialne/live/buxus/generate_page.php:0 0.0307 3259752 2. GeneratePage() /home/socialne/live/buxus/generate_page.php:70 0.0354 3495792 3. Zend_Controller_Front->dispatch() /home/socialne/live/buxus/includes/generate_functions.php:151 0.0425 5528320 4. Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Front.php:954 0.0444 5620168 5. Zend_Controller_Action->dispatch() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php:308 0.0538 5711568 6. Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Action.php:527 0.0538 5712792 7. Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php:277 0.0538 5713080 8. Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php:960 0.0541 5714376 9. Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php:921 0.0541 5714520 10. Zend_View_Abstract->render() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php:900 0.0542 5731520 11. Zend_View->_run() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/View/Abstract.php:888 0.0542 5732808 12. include('/home/socialne/live/buxus/application/views/scripts/index/index.phtml') /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/View.php:108 0.0644 5794848 13. Zend_View->action() /home/socialne/live/buxus/application/views/scripts/index/index.phtml:37 0.0644 5795288 14. Zend_View_Abstract->__call() /home/socialne/live/buxus/application/views/scripts/index/index.phtml:37 0.0644 5795728 15. call_user_func_array() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/View/Abstract.php:350 0.0644 5796152 16. Zend_View_Helper_Action->action() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/View/Abstract.php:350 0.0645 5799392 17. Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/View/Helper/Action.php:135 0.0662 6159600 18. Zend_Controller_Action->dispatch() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php:308 0.0663 6171048 19. EventsController->relatedEventAction() /home/socialne/live/buxus/includes/library/vendor/zendframework/zendframework1/library/Zend/Controller/Action.php:516

Fotoalbum

Mapa